Abdon Food (Finax) investerar för ökad närproduktion och hållbar framtid

Abdon Food etablerar en ny kvarn i Västerås och stärker därmed erbjudandet av närproducerade produkter och förbättrar miljöpåverkan genom minskade transporter.

Med varumärken som Finax, Abdon Mills, Ramlösa Kvarn och Björnekulla är Abdon Food ett av de ledande cerealieföretagen i Norden och har sedan starten 1973 producerat mjöl och cerealie-produkter vid sin kvarn i Helsingborg. För att ytterligare stärka sin position och utveckla företagets kvarnverksamhet har ägare och styrelse beslutat att investera i en ny kvarn som kommer att byggas i Västerås. Investeringen ger Abdon Food en stark bas både utifrån kundernas placering och kopplat till råvaruproduktionen i Mälardalen. Etableringen av den nya kvarnen innebär ett 20-tal nya arbetstillfällen i Västerås.

”Med den nya kvarnen kommer vi att ha två kvarnar strategiskt placerade i Sveriges största odlingsområden”, säger Hans Holmstedt, VD för Abdon Food. ”Investeringen gör att vi kan erbjuda våra kunder produkter som är producerade av närodlade råvaror samtidigt som vi minimerar transporten vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.”

Idag produceras merparten av svenskt mjöl i Skåne och Halland för att sedan transporteras till kunder över hela Sverige. Med Abdon Foods nya kvarn i Västerås minskas transporterna avsevärt då både råvaror och många av kunderna finns i Mälardalsområdet. Även transportavståndet till kunderna i norra Sverige minskas markant. Som en del av satsningen kommer även kvarnverksamheten i Helsingborg att vidareutvecklas och fortsatt stå för produktionen åt kunderna i södra Sverige.

”Vi vill stärka och säkra produktionen av svenskodlade och svenskproducerade cerealier med vår nu beslutade investering”, fortsätter Hans Holmstedt. ”Vi ser med glädje fram emot vår fortsatta utveckling i nära samarbete med kunder, spannmålsproducenter och övriga samarbetspartners.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Holmstedt, VD, Abdon Food AB
Tel: 070 551 75 17
E-post: hans.holmstedt@abdonfood.se